Kravspecifikationen Energi

Kravspecifikationen Energi

  • Generellt för byggnader (ombyggnation och nybyggnation)
  • Generella energikrav för nybyggnader
  • Rekommendationer för nybyggnader
  • Rekommendationer för ombyggnader
  • Kravspecifikationerna får användas fritt, utan kostnad, men på användarens eget ansvar.

    Ladda hem beskrivningen (version 3, 6 sep 2011)