Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag

Denna kravspecifikation är tänkt att användas som vägledning för fastställande av kompetensprofil för rekrytering/anställning av driftpersonal verksamma i fastighetsbolag och bidra till att definiera de krav på kunskap, erfarenhet och personlighet som krävs för tjänsten. För att skilja på driftpersonal inom industri och process från personal som arbetar med tekniska system i fastigheter/byggnader används fortsättningsvis de yrkeskategorierna som första gången fastställdes 2008 i dokumentet Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur och nu redovisas i senaste utgåvan Fastighetsbranschens Yrkesroller reviderad 13 april 2012. Yrkesrollerna är fastställd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och innehåller följande yrkeskategorier fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör, fastighetsvärd, fastighetstekniker och fastighetsskötare.

Kravspecifikationerna får användas fritt, utan kostnad, men på användarens eget ansvar.

Ladda hem Kravspecifikation (Version 2, maj 2012)