Tillbaka till menyn  

Allmänt
Titel
Datum
Kommentar

Förutsättningar
Kalkylperiod ? Kalkylperiod

Rekommendation

Livslängd: 15-25 år.

Övrigt

Livslängd för belysningssystem styrs ofta av armaturernas livslängd.

Armaturer i våta utrymmen har generellt kortare livslängd än i torra.

Tillåtna värden

Heltal mellan 1 och 100.
[år]
Real kalkylränta ? Real kalkylränta

Information

Kalkylräntan i ett företag fastställs oftast utifrån ägarens lönsamhetskrav. Real kalkylränta innebär kalkylränta utöver inflationen, d.v.s real kalkylränta ˜ nominell kalkylränta - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 20.
[%]
Dagens energipris ? Dagens energipris

Rekommendation

Energipris: 0.8-1.2 kr/kWh.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 5.
[kr/kWh]
Real årlig energiprisökning ? Real årlig energiprisökning

Information

Real årlig energiprisökning innebär årlig energiprisökning utöver inflationen, d.v.s. real årlig energiprisökning ˜ nominell årlig energiprisökning - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10.
[%]

 
System 1
System 2
System 3
 
 
 
Kapitalkostnader        
Investeringskostnad ? Investeringskostnad

Anvisning

Ange ursprungliga investeringskostnaden för belysningssystemet. Här inkluderas hela investeringskostnaden, dvs projekterings-, investerings- och installationskostnaden.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 500 000 000.
[kr]
Restvärde ? Restvärde

Anvisning

Ange om det kvarstår ekonomiska värden efter kalkylperiodens utgång.

Övrigt

För ett belysningssystem kvarstår normalt inte något restvärde efter kalkylperiodens utgång. Frågan är mer aktuell om ett helt system studeras där olika delar har olika kalkylperiod.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[% av inv.kost]
     
Övriga kostnader        
Installerad effekt ? Installerad effekt

Anvisning

Ange systemets installerade effekt inklusive driftdonsförluster

Övrigt

På tillverkarnas hemsidor finns oftast tekniska specifikationer.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100 000.
[kW]
Årlig drifttid ? Årlig drifttid

Anvisning

Ange belysningssystemets årliga drifttid i timmar.

Rekommendation

    Kontor: 1200 - 2000 h/år
    Affärer: 3000 - 6000 h/år

Tillåtna värden

Heltal mellan 0 och 8760.
[h]
Utnyttjningsfaktor ? Utnyttjningsfaktor

Anvisning

Ange hur stor del av drifttiden hela effekten används.

Rekommendation

    Ljusreglering: 0.7
    Ingen reglering: 1.0

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 1.
[-]
Underhållskostnad/år ? Underhållskostnad/år

Anvisning

Ange belysningssystemets årliga kostnad för underhåll och skötsel.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[% av inv.kost]


Ekvationer vid beräkning av lcc
Programversion 2011-08-24
LivscykelkostnaderKänslighetsanalys - Kalkylränta

KalkylräntaEnergipris

Detaljerad rapport för utskrift