Tillbaka till menyn  

Allmänt
Titel
Datum
Kommentar

Programversion 2011-08-24

Allmänt
Kalkylperiod ? Kalkylperiod

Rekommendation

Livslängd för flaktar i värmesystem: 15-20 år.
Livslängd för flaktar i kylsystem: 12 år.

Övrigt

Repab anger följande intervall för cirkulationsflaktar, värme:

  - utsatt: 15 år
  - normalt: 20 år
  - skyddat: 25 år

Tillåtna värden

Heltal mellan 1 och 100.
[år]
Real kalkylränta ? Real kalkylränta

Information

Kalkylräntan i ett företag fastställs oftast utifrån ägarens lönsamhetskrav. Real kalkylränta innebär kalkylränta utöver inflationen, d.v.s real kalkylränta ˜ nominell kalkylränta - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 20.
[%]
Dagens energipris ? Dagens energipris

Rekommendation

Energipris: 0.8-1.2 kr/kWh.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 5.
[kr/kWh]
Real årlig energiprisökning ? Real årlig energiprisökning

Information

Real årlig energiprisökning innebär årlig energiprisökning utöver inflationen, d.v.s. real årlig energiprisökning ˜ nominell årlig energiprisökning - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10.
[%]

 
Fläkt 1
Fläkt 2
Fläkt 3
 
 
 
Kapitalkostnader        
Investeringskostnad ? Investeringskostnad

Anvisning

Ange ursprungliga investeringskostnaden för fläkten. Här inkluderas hela investeringskostnaden, dvs projekterings-, investerings- och installationskostnaden.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 500 000 000.
[kr]
Restvärde ? Restvärde

Anvisning

Ange om det kvarstår ekonomiska värden efter kalkylperiodens utgång.

Övrigt

För en fläkt kvarstår normalt inte något restvärde efter kalkylperiodens utgång. Frågan är mer aktuell om ett helt system studeras där olika delar har olika kalkylperiod.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[% av inv.kost]
     
Övriga kostnader        
Specifikt eleffektbehov ? Specifikt eleffektbehov

Anvisning

Ange fläktens effektbehov

Övrigt

På fläkttillverkarnas hemsidor finns oftast tekniska specifikationer.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[kWs/m³]
Nominellt luftflöde ? Nominellt Luftflöde inkl. läckage

Anvisning

Ange fläktens effektbehov vid nominellt luftflöde och tryckfall. Be leverantören om denna uppgift eller använd leverantörens tekniska dokumentation.

Om fläkten har variabelt flöde ska verkningsgraden för frekvensomformare räknas med.

Övrigt

På fläkttillverkarnas hemsidor finns oftast tekniska specifikationer.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[m³/s]
Årlig drifttid ? Årlig drifttid

Anvisning

Ange fläktens årliga drifttid i timmar.

Tillåtna värden

Heltal mellan 0 och 8760.
[h]
Korrektionsfaktor ? Korrektionsfaktor

Anvisning

Möjlighet finns att korrigera fläktens eleffektbehov vid nominellt flöde med en reduktionsfaktor vid variabelt flöde (varvtalsreglerad fläkt). Vid konstant flöde anges korrektionsfaktorn 1.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 1.
[-]
Underhållskostnad/år ? Underhållskostnad/år

Anvisning

Ange fläktens årlig kostnad för underhåll och skötsel.

Rekommendation

Underhållskostnaden ca 2% av investeringskostnaden.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[% av inv.kost]


Ekvationer vid beräkning av lcc
Programversion 2011-08-24
LivscykelkostnaderKänslighetsanalys - Kalkylränta

KalkylräntaEnergipris

Detaljerad rapport för utskrift