Tillbaka till menyn  

Allmänt
Titel
Datum
Kommentar

Förutsättningar
Kalkylperiod ? Kalkylperiod

Rekommendation

Livslängd för fönster: 20-40 år.

Tillåtna värden

Heltal mellan 1 och 100.
[år]
Real kalkylränta ? Real kalkylränta

Information

Kalkylräntan i ett företag fastställs oftast utifrån ägarens lönsamhetskrav. Real kalkylränta innebär kalkylränta utöver inflationen, d.v.s real kalkylränta ˜ nominell kalkylränta - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 20.
[%]
Dagens energipris ? Dagens energipris

Rekommendation

Energipris: 0.8 - 1.2 kr/kWh.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 5.
[kr/kWh]
Real årlig energiprisökning ? Real årlig energiprisökning

Information

Real årlig energiprisökning innebär årlig energiprisökning utöver inflationen, d.v.s. real årlig energiprisökning ˜ nominell årlig energiprisökning - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10.
[%]
Fönsterstorlek ? Fönsterstorlek

Rekommendation

Ange den fönsterarea i m².

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 1000.
[m²]
Klimatzon ? Klimatzon

RekommendationSE04 Sydsverige Skåne och Blekinge län

SE0A Västsverige Hallands och Västra Götalands län

SE09 Småland med öarna Jönköping,Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

SE01 Stockholm Stockholms län

SE02 Östra Mellansverige Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län

SE06 Norra Mellansverige Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län

SE07 Mellersta Norrland Västernorrlands och Jämtlands län

SE08 Övre Norrland Västerbottens och Norrbottens län

 

 
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
 
 
 
Glasparametrar        
U-värde ? U-värde

Anvisning

Ange fönstrets U-värde.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10.
[W/m²K]
     
Kapitalkostnader        
Investeringskostnad ? Investeringskostnad

Anvisning

Ange ursprungliga investeringskostnaden för fönstret. Här inkluderas hela investeringskostnaden, dvs projekterings-, investerings- och installationskostnaden.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10 000 000.
[kr/m²]
Restvärde ? Restvärde

Anvisning

Ange om det kvarstår ekonomiska värden efter kalkylperiodens utgång.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[% av inv.kost]
     
Driftkostnader        
Underhållskostnad/år ? Underhållskostnad/år

Anvisning

Ange fönstrets årliga kostnad för underhåll och skötsel.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[% av inv.kost]


Ekvationer vid beräkning av lcc
Programversion 2011-08-24
LivscykelkostnaderKänslighetsanalys - Kalkylränta

KalkylräntaEnergipris

Detaljerad rapport för utskrift