BELOK LCCluftfilter

Inparametrar

Förutsättningar

Kalkylperiod
år
Real kalkylränta
%
Dagens energipris
kr/kWh
Real årlig energiprisökning
%
Filterklass
Rensningskostnad/år
kr
Arbetskostnad filterbyte
kr/filter
Filterprisökning/år
%
Tvärsnittsarea
Verkningsgrad
%
Årlig drifttid
h

Kapitalkostnader

 
Filter 1
Filter 2
Filter 3
Filterpris
-
-
-
[kr]

Övriga kostnader

 
Filter 1
Filter 2
Filter 3
Livslängd
-
-
-
[år]
Begynnelsetryckfall
-
-
-
[Pa]
Sluttryckfall
-
-
-
[Pa]
Luftflöde
-
-
-
[m³/s]

Resultat

 
Filter 1
Filter 2
Filter 3
LCCEnergi
-
-
-
[kr]
LCCUnderhåll
-
-
-
[kr]
LCCTotal
-
-
-
[kr]

Känslighetsanalys

Totalkostnad - KalkylräntaTotalkostnad - EnergiprisProgramversion 2008-08-24