BELOK LCCgenerell kalkyl

Inparametrar

Förutsättningar

Kalkylperiod
år
Real kalkylränta
%
Dagens energipris
kr/kWh
Real årlig energiprisökning
%

Kapitalkostnader

 
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
Investeringskostnad
-
-
-
[kr]
Restvärde
-
-
-
[kr]

Övriga kostnader

 
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
Årligt energibehov
-
-
-
[kWh]
Underhållskostnad/år
-
-
-
[kr]

Resultat

 
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
LCCEnergi
-
-
-
[kr]
LCCUnderhåll
-
-
-
[kr]
LCCTotal
-
-
-
[kr]

Känslighetsanalys

Totalkostnad - KalkylräntaTotalkostnad - EnergiprisProgramversion 2008-08-24