Tillbaka till menyn  

Allmänt
Titel
Datum
Kommentar

Förutsättningar
Kalkylperiod ? Kalkylperiod

Rekommendation

Brukstid för aggregatet: 20 år

Tillåtna värden

Heltal mellan 1 och 100.
[år]
Real kalkylränta ? Real kalkylränta

Information

Kalkylräntan i ett företag fastställs oftast utifrån ägarens lönsamhetskrav. Real kalkylränta innebär kalkylränta utöver inflationen, d.v.s real kalkylränta ˜ nominell kalkylränta - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 20.
[%]
Dagens energipris ? Dagens energipris

Rekommendation

Energipris: 0.8-1.2 kr/kWh.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 5.
[kr/kWh]
Real årlig energiprisökning ? Real årlig energiprisökning

Information

Real årlig energiprisökning innebär årlig energiprisökning utöver inflationen, d.v.s. real årlig energiprisökning ˜ nominell årlig energiprisökning - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10.
[%]
Filterklass
(info om standarder) ? Ange filterklassen.

Hittills har luftfilter delats in i klasserna M5 till F9 enligt standarden SS-EN 779. Den standarden upphör att gälla under 2018 och ersätts av den nya standarden SS-EN ISO 16890. Detta innebär ett helt nytt sätt att ange filterklasser. Eftersom provningsmetoden är annorlunda går det inte att göra någon generell och helt korrekt översättning mellan filterklasserna. För glasfiberfilter kan följande uppgifter användas som en mycket grov uppskattning:

SS-EN 779SS-EN ISO 16890
---------------------------------
F9ePM1 85%
F8ePM1 80%
F7ePM1 60%
M6ePM2.5 50%
M5ePM10 55%

För vissa syntetfilter kan möjligen klass F7 snarare anses motsvara ePM2.5 75%
 
Rensningskostnad/år ? Rensningskostnad/år

Rekommendation

Rensningskostnad: 50 kr/m² och år

Övrigt

För filterklasser lägre än F7 måste rensningskostnad anges. För klasser över F7 kan rensningskostnaden sättas till 0.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100000.
[kr]
Arbetskost. filterbyte ? Arbetskostnad filterbyte

Rekommendation

Arbetskostnaden för ett "okomplicerat" filterbyte kan uppskattas till 85 kr/filter. Kostnaden varierar dock beroende på antal filter, tillgänglighet mm.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 500.
[kr/filter]
Filterprisökning/år ? Filterprisökning/år

Rekommendation

Ökningen följer inflationen, 1-2 %/år.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10.
[%]
Tvärsnittsarea ? Tvärsnittsarea

Rekommendation

För att få en rättvis jämförelse mellan olika filter måste samma area jämföras.

Övrigt

Med arean menas tvärsnittsarean.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10.
[m²]
Fläktens verkningsgrad ? Fläktens verkningsgrad

Rekommendation

Ange fläktens verkningsgrad inklusive motor.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[%]
Årlig drifttid ? Årlig drifttid

Rekommendation

För dygnet-runt-drift årets alla dagar, ange 8760 h.

Tillåtna värden

Heltal mellan 0 och 8760.
[h]

 
Filter 1
Filter 2
Filter 3
 
 
 
Kapitalkostnader        
Filterpris ? Filterpris

Anvisning

Pris för filterkassett exklusive byteskostnad.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 1000.
[kr]
     
Övriga kostnader        
Livslängd ? Livslängd

Anvisning

Standardfilter tilluft för kontor (F7) i stadsmiljö byts ut minst en gång per år.

Filterbyte kan ske med annat intervall, t. ex. när rekommenderat tryckfall (se produktdata) uppnåtts.

Övrigt

Byts filter ofta minskar energikostnaden, men filterkostnaden ökar.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 5.
[år]
Begynnelsetryckfall ? Begynnelsetryckfall

Anvisning

Använd produktdata för filtret för att ange begynnelsetryckfallet.

Exempel:
F5: 50 Pa
F6: 70 Pa
F7: 70 Pa

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 1000.
[Pa]
Sluttryckfall ? Sluttryckfall

Anvisning

Ange det tryckfall som råder då filterbyte sker.

Rekommendation

Om sluttryckfallet inte är känt, utgå från rekommenderat sluttryckfall enligt produktdata.

Exempel:
M5: 170 Pa
M6: 200 Pa
F7: 220 Pa

Dessa tryckfall har inte alltid uppnåtts vid filterbyte.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 1000.
[Pa]
Luftflöde ? Luftflöde

Anvisning

Ange luftflödet genom filtret.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 1000.
[m³/s]


Ekvationer vid beräkning av lcc
Programversion 2011-08-24
LivscykelkostnaderKänslighetsanalys - Kalkylränta

KalkylräntaEnergipris

Detaljerad rapport för utskrift