Tillbaka till menyn  

Allmänt
Titel
Datum
Kommentar

Programversion 2011-08-24
Förutsättningar
Kalkylperiod ? Kalkylperiod

Information

Ange den kalkylperiod för vilken beräkningen ska utföras.

Tillåtna värden

Heltal mellan 1 och 100.
[år]
Real kalkylränta ? Real kalkylränta

Information

Kalkylräntan i ett företag fastställs oftast utifrån ägarens lönsamhetskrav. Real kalkylränta innebär kalkylränta utöver inflationen, d.v.s real kalkylränta ˜ nominell kalkylränta - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 20.
[%]
Dagens energipris ? Dagens energipris

Rekommendation

Energipris: 0.8-1.2 kr/kWh.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 5.
[kr/kWh]
Real årlig energiprisökning ? Real årlig energiprisökning

Information

Real årlig energiprisökning innebär årlig energiprisökning utöver inflationen, d.v.s. real årlig energiprisökning ˜ nominell årlig energiprisökning - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10.
[%]

 
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
 
 
 
Kapitalkostnader        
Investeringskostnad ? Investeringskostnad

Anvisning

Ange den ursprungliga investeringskostnaden eller kostnaden för åtgärden.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10 000 000 000.
[kr]
Restvärde ? Restvärde

Anvisning

Ange om det kvarstår ekonomiska värden efter kalkylperiodens utgång.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100 000 000.
[kr]
     
Övriga kostnader        
Årligt energibehov ? Årligt energibehov

Anvisning

Ange det årliga energibehovet.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100 000 000 000.
[kWh]
Underhållskostnad/år ? Underhållskostnad/år

Anvisning

Ange årlig kostnad för underhåll och skötsel.

Rekommendation

Underhållskostnaden ca 2% av investeringskostnaden.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100 000 000.
[kr]


Ekvationer vid beräkning av lcc
Programversion 2011-08-24
LivscykelkostnaderKänslighetsanalys - Kalkylränta

KalkylräntaEnergipris

Detaljerad rapport för utskrift